Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Буряад Уласай Соёлой яаманай Хэрэг дансын һангай ба хуули ёһын ажалай Хорооной түрүүлэгшын орлогшо – таһагай дарга Дарима Бороноева


Буряад ФМ радиодо «ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЁЛ УРАЛИГ» гэһэн сэхэ дамжуулга.

Буряад Уласай Соёлой яаманай Хэрэг дансын һангай ба хуули ёһын ажалай Хорооной түрүүлэгшын орлогшо – таһагай дарга Дарима Цыбиковна Бороноеватай хөөрэлдөө

10.12.2019